Čtyři kroky, jak své silné stránky zúročit na trhu práce

Každý člověk má své silné stránky. Dobře si je uvědomovat a rozvíjet, to ale dokáží jen někteří. Vybrat si profesi v souladu se svými talenty je přitom základním kamenem spokojenosti v práci.

„Pokud chce člověk ze sebe vydat to nejlepší a zároveň se věnovat práci, která mu dělá radost, měl by začít rozpoznáním svých talentů a silných stránek. Uvědomit si své talenty a naučit se je veřejně komunikovat, ať už na sociálních sítích, na pracovních pohovorech, nebo osobně s kolegy či spolužáky, to je základním odrazovým můstkem v osobním i pracovním rozvoji,“ řekla kariérová poradkyně projektu Samsung Tvoje šance #futureskills Petra Drahoňovská.

V bezmála ročním programu pro mladé Čechy a Slováky je využití vlastních silných stránek jednou ze stěžejních „dovedností budoucnosti“. „Cílem projektu je, aby studenti jednou dělali práci, která je bude bavit a naplňovat. Využijí-li k tomu své talenty a silné stránky, práce jim půjde s lehkostí a dosáhnou dobrých výsledků,“ míní Zuzana Mravík Zelenická, manažerka CSR programů společnosti Samsung, která je iniciátorem projektu.

KROK 1: UVĚDOMIT SI SVÉ TALENTY

Líp než jakékoli testy či rozhovory s psychologem ukáže silné stránky praxe. Není však nutné hnát se jen za silnými stránkami. Stejně důležité je poznat i činnosti, které člověku nejdou nebo se v nich necítí dobře. „Je skvělé, když nejen mladí lidé zkouší různé koníčky. Zejména v mladším věku je v pořádku, když některé záliby opouští a začínají nové. Ve chvíli, kdy najdou tu pravou aktivitu, určitě u ní sami dobrovolně zůstanou. Pokud student váhá, jaký způsob práce mu bude vyhovovat, může vyzkoušet víc brigád, různě dobrovolničit, může sám zkusit vlastní projekt, zkrátka zjistit, které aktivity mu jdou samy, což bývají právě silné stránky,“ podotkla poradkyně.

KROK 2: UMĚT O SVÝCH PLUSECH MLUVIT

Uchazeče o práci personalisté často podrobují tzv. behaviorálnímu rozhovoru. Ten vychází z předpokladu, že budoucí chování člověka lze předjímat na základě jeho chování v minulosti. Na tom, jak kandidát popíše nějakou starší událost, své reakce, řešení a výsledky, závisí jeho celkový obraz schopností a kompetencí. „Pokud si myslíte, že jste komunikativní, dobře, ale popište mi případ, kdy to bylo opravdu vidět, co jste v něm řešili, jak jste reagovali – díky tomu mohu získat reálnější obrázek o tom, jak v pracovním prostředí fungujete. Se studenty v projektu jsme hned v úvodu chtěli pojmenovat jejich silné stránky. Klíčové byly moje otevřené otázky: co, kdy, kde, proč, jak. Tím byli nuceni popisovat konkrétní situace ve větších detailech a neklouzat jen po povrchu obecných frází,“ zdůraznila Petra Drahoňovská.

KROK 3: PREZENTOVAT SVÉ TALENTY VEŘEJNĚ

Devět studentů v programu si své silné stránky potvrzuje neustále, například v realizaci vlastních společensky prospěšných projektů. „Aby dosáhli co nejlepších výsledků, v tříčlenných týmech každý zastává roli právě na základě svých silných stránek – někdo je rozený manažer a vede tým, jiný si zakládá na detailu a kreativitě, tak má na starosti komunikaci a marketing, další má silně rozvinuté logické a analytické myšlení, tak řídí technickou stránku projektu,“ vyjmenovala Zuzana Mravík Zelenická.

KROK 4: VÝBĚR STUDIA ČI PRÁCE, CO DÁVÁ SMYSL

Uvědomit si své silné stránky pomáhá lidem v jakémkoli věku činit další rozhodnutí ohledně své kariéry. Jde o celoživotní proces sebepoznávání, a co nás bavilo dřív, nemusí platit dnes. „Lidé, kteří jsou přirozeně inteligentní či jinak zruční, se dokáží naučit pracovní postupy a být mezi kolegy v dané aktivitě i úspěšní, ale celkově je ta konkrétní činnost netěší. Někdy i ve zralém věku, s novým kontextem, novou prací, nečekanou situací vyvstanou talenty, které byly dosud skryty, protože člověk neměl, jak je rozvinout. Identifikovat své silné stránky, mluvit o nich maximálně konkrétně, se zdravým sebevědomím a zúročit je na trhu práce se učíme celý život,“ uvedla Petra Drahoňovská.

KUSMI TEA 28denní čajový rituál na posílení imunity

VEVA PLUS - ŠKOLITEL

Nezapomínáte na školení BOZP a požární ochrany??? 

Víte, že většina z nás má povinnost absolvovat toto školení pravidelně?

Vyvarujte se případným problémům a pokutám!

Rozklikněte a hned budete vědět jak na to!

Anketa
POČASÍ
BLOG: PARAEVROPSKÁ CESTA

Můj projekt PARAEVROPSKÁ CESTA:

21.3.2019 jsem odstartovala svůj cestovatelský projekt výletem do Vídně. Chtěla jsem navštívit všechna hlavní města zemí, která leží v Evropě, ale netušila jsem, že zakrátko bude pozastaven. Projekt jsem změnila s ohledem na zněny, které přinesla pandemie a do projektu zařadím všechny své cesty po světě, i ty do Brna. Na poslední výpravu jsem se vydala s mojí Zuz letos červenci. Bergamo, Milano a italský venkov. Bohužel 3. den večer naše cesta skončila… Zuza si zlomila nohu.

Kdo jsem?

Jsem novinářka, sociálně-právní poradce, lektorka, psychoterapeutka, máma, kamarádka, ale nikdy jsem nebyla cestovatelka. Cestování vždy bylo bohužel na samém okraji mého žebříčku aktivit, bylo prostě zbytné. Přišel čas to změnit! Cestuji podle finančních možností, ale zážitky se koupit nedají, ty fakt musíte zažít a nepotřebujete nijak velký rozpočet, podstatné je si to užít!

Lenka Žáčková

21.3. 2019 jsem se vydala do Vídně.

 

Facebook

Návštěvnost
TOPlist
JDI nahoru