Josef je jméno s velkou historií

Rádi říkáme a většina lidí si i myslí, že mužské jméno Josef je staročeské, sice u nás zdomácnělo, ale jeho původ je svázán se vzdálenější historií. Josef patří mezi biblická jména a pochází z hebrejského Jóséph (יוֹסֵף‎‎), známý také jako Josef Egyptský a překládá se v několika variantách: „Bůh ti dá (dítě)“, „Bůh ti dá následovatele“, „Bůh ti přidá“, „Ať (Hospodin) přidá“. Nejčastěji je Svatý Josef zobrazovaný v náručí s malým Ježíškem a s lilií jako symbolem čistoty. Byl z rodu krále Davida a byl zasnoubený s Marií, ta však byla zcela neočekávaně shledána těhotnou, ale spravedlivý Josef ji nechtěl vydat pohaně, i když podle Matoušova evangelia plánoval své zasnoubení v tichosti zrušit. Než se narodil malý Ježíš, našel ve svém srdci pro ni odpuštění a nebyl to jen soucit, ale i jeho láska vůči člověku.

Svatý Josef je pokorným patronem univerzální církve, manželů, obhájce rodin (hlava Svaté rodiny) a dětí, ochránce při pokušeních, v zoufalých situacích nebo při bytové nouzi, umírajících a za dobrou smrt. Je také patronem řemeslníků, především tesařů.

Josef nebo také Jozef (spíše na Slovensku) sice patří k nejužívanějším českým jménům, dle jmenné statistiky se stále ještě jedná o 4 nejčastější jméno v České republice, nosí jej 149922 (k 19.3. 2021) lidí. Pozor i několik žen nosí jméno Josef, ale častěji se setkáme se jmény Josefa, Josefína nebo Josefka. Jméno je rozšířené po celém světě. Anglickou a francouzskou mutací je Joseph, v Anglii se používá zkrácená varianta Joe. Italové mají svého Guiseppa, Španělé a Portugalci užívají variantu José, Poláci Józef, Rusové Iosif, Maďaři József a Němci mají Jozefa, ale také Josepha.

V historii objevíme nespočet nositelů tohoto prastarého jména. Jméno Josef nosil také patriarcha izraelského národa, a to syn Jákoba, který se stal praotcem izraelských kmenů Manases a Efraim. Z dějepisu si jistě vybavíte také rakouského císaře Františka Josefa I., českého a římského krále Josefa I. Habsburského nebo Josefa II, císaře Svaté říše římské, krále uherského a krále českého, markraběte moravského a arcivévodu rakouského. Z Čechů nemůžeme opomenout například malíře Josefa Mánese, Josefa Ladu a Josefa Čapka, hudebního skladatele Josefa Suka, básníka Josefa Kainara, spisovatele Josefa Škvoreckého či nezapomenutelného herce Josefa Kemra.

Jméno Josef patří mezi ty, které mají nejvíce domácích podob, ta nejčastější jsou: Pepa, Pepík, Pepin, Pepino, Pepek, Pepíček, Pepan, Pepča, Jožka, Joska, Jozífek Jožan, Jožánek, Jožínek a jistě jste někdy zaslechli i jiné varianty.

-lz-

VEVA PLUS - ŠKOLITEL

Nezapomínáte na školení BOZP a požární ochrany??? 

Víte, že většina z nás má povinnost absolvovat toto školení pravidelně?

Vyvarujte se případným problémům a pokutám!

Rozklikněte a hned budete vědět jak na to!

Anketa
BLOG: PARAEVROPSKÁ CESTA
Můj projekt PARAEVROPSKÁ CESTA:
Jsem novinářka, sociálně-právní poradce, lektorka, psychoterapeutka, máma, kamarádka, ale nikdy jsem nebyla cestovatelka. Cestování vždy bylo bohužel na samém okraji mého žebříčku aktivit, bylo prostě zbytné. Přišel čas to změnit! Cestuji podle finančních možností, ale zážitky se koupit nedají, ty fakt musíte zažít a nepozřebujete nijak velký rozpočet, podstatné je si to užít!

21.3.2019 jsem svůj cestovatelský projekt odstartovala. Na poslední výpravu jsem se vydala v únoru 2020 a křížem krážem jsem s mojí Zuz prochodila Londýn,

Rozhodla jsem se, že navštívím všechna hlavní města zemí, která leží v Evropě, to byl původní plán. Nakonec jsem se rozhodla, že do projektu zařadím všechny své cesty po světě, i ty do Brna.

Svět se změnil, takže nevím, zda ho někdy dokončím, i když slevím z původního projektu a nebudu navštěvovat nutně hlavní města, ale země jako takové...

Lenka Žáčková

Jsou to 3 roky, co jsem zahájila svoji Paraevropskou cestu.

21.3. 2019 jsem se vydala do Vídně.

PALEC NAHORU PRO VŠECHNY ODPOVĚDNÉ!

Facebook

POČASÍ
Návštěvnost
TOPlist
JDI nahoru