Brněnské sympozium se zaměří na zdravou nohu i obuv

Lékaři, podiatři, výrobci a prodejci obuvi, stélek a další odborníci se setkají 22. srpna na brněnském výstavišti, kde se koná II. mezinárodní podiatrické sympozium. To letošní nese podtitul Zdravá noha a zdravá obuv a připravila ho Česká obuvnická a kožedělná asociace ve spolupráci s Českou podiatrickou společností. „Jsem velmi ráda, že se letos podařilo tuto akci zorganizovat při veletrhu KABO,“ řekla ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace Vlasta Mayerová.

Sympozium je rozděleno na dvě části. První blok se zaměřuje zejména na dětskou nohu. Věnuje se například zásadám konstrukce zdravotně nezávadné obuvi pro děti, ale také obouvání dětí s vadami nohou a účinků ortopedických stélek. „V druhém bloku se posluchači seznámí s tématem péče o nohy pacientů s diabetem a zásadám jejich obouvání,“ informovala Mayerová. Doplnila, že se na akci představí i mezinárodní projekt, který má za cíl zvýšit povědomí a znalosti o specifikách diabetické nohy a důležité roli obuvi při prevenci vzniku ulcerací a dalších nežádoucích příhod na nohách diabetiků.

Podle ředitelky asociace je sympozium přínosné v tom, že zvýší znalosti prodejců i výrobců. „S prevencí deformit je totiž nutné začít už odmala tím, že budeme populaci obouvat správně a zdravě do kvalitní obuvi,“ míní Vlasta Mayerová.

Vstup na sympozium, které se koná v sále P1 v pavilonu P, je zdarma. Z důvodu nezbytnosti dodržování doporučených protiepidemických opatření a možné maximální kapacitě Kvůli kapacitě je však nutné se předem registrovat na e-mailu coka@coka.cz. Účastníci obdrží certifikát o absolvování sympozia.

INFOBOX:

II. mezinárodní podiatrické sympozium

Zdravá noha a zdravá obuv

22. 8. 2021

10.00–13.00

sál P1, pavilon P

Program sympozia:

09.30–10.00 – prezence

I. blok

10.00–11.20 - zahájení
MUDr. Marie Součková – Česká podiatrická společnost
MUDr. Michal Matějíček, CSc. – Česká obuvnická a kožedělné asociace
Zajištění správného vývoje nohy dítěte
MUDr. Marie Součková – primářka Lékařského podiatrického centra, Praha, CZ
Požadavky na dětskou obuv z pohledu ortopeda
MUDr. Michal Matějíček, CSc. – viceprezident České obuvnické a kožedělné asociace
MUDr. Michal Matějíček, Ortopedie – protetika s.r.o., Praha, CZ
Dokonalý fitting dětské obuvi díky systému WMS
Peter Body, Torumia s.r.o., Brno, CZ
Jak správně obouvat děti s jednoduchými ortopedickými vadami, prevence vzniku vad
nohou
Ing. Jana Knápková, Středisko ortopedicko-protetické pomoci Protetika Bratislava a.s., SK
Hodnocení účinku ortopedických vložek na plantární tlak nohou In-Shoe měřicím
systémem. Případová studie
Ing. Milan Borský, Protechig B, Zlín, CZ
Diskuze k předneseným referátům a zodpovězení dotazů
11.20–11.35 – přestávka

11.35–13.00 – II. blok
Novinky v péči o nohy diabetiků
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL. M - prezident České podiatrické společnosti
Fakultní nemocnice Ostrava Interní a kardiologická klinika, Lékařská Fakulta OU
Diabetologická a podiatrická ambulance, MUDr. Miroslav Koliba s.r.o., Ostrava, CZ
Péče o nohy diabetiků a odborná pedikúra
Jana Výmolová, Diabetologická a podiatrická ambulance, MUDr. Miroslav Koliba s.r.o., Ostrava, CZ
Podiatrické poradny a péče o nohy pacientů v Německu
Mgr. Hana Hetzler, Medical Point s.r.o., Zlín, CZ
DiaSHOE – projekt digitálního vzdělávání pro kontrolu diabetické nohy
PhDr. Vlasta Mayerová, Jana Bobálová, Ing. Marcela Melichárková: Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín, CZ
Diskuze k předneseným referátům a zodpovězení dotazů
Závěr sympozia

 

 

KUSMI TEA 28denní čajový rituál na posílení imunity

VEVA PLUS - ŠKOLITEL

Nezapomínáte na školení BOZP a požární ochrany??? 

Víte, že většina z nás má povinnost absolvovat toto školení pravidelně?

Vyvarujte se případným problémům a pokutám!

Rozklikněte a hned budete vědět jak na to!

Anketa
POČASÍ
BLOG: PARAEVROPSKÁ CESTA

Můj projekt PARAEVROPSKÁ CESTA:

21.3.2019 jsem odstartovala svůj cestovatelský projekt výletem do Vídně. Chtěla jsem navštívit všechna hlavní města zemí, která leží v Evropě, ale netušila jsem, že zakrátko bude pozastaven. Projekt jsem změnila s ohledem na zněny, které přinesla pandemie a do projektu zařadím všechny své cesty po světě, i ty do Brna. Na poslední výpravu jsem se vydala s mojí Zuz letos červenci. Bergamo, Milano a italský venkov. Bohužel 3. den večer naše cesta skončila… Zuza si zlomila nohu.

Kdo jsem?

Jsem novinářka, sociálně-právní poradce, lektorka, psychoterapeutka, máma, kamarádka, ale nikdy jsem nebyla cestovatelka. Cestování vždy bylo bohužel na samém okraji mého žebříčku aktivit, bylo prostě zbytné. Přišel čas to změnit! Cestuji podle finančních možností, ale zážitky se koupit nedají, ty fakt musíte zažít a nepotřebujete nijak velký rozpočet, podstatné je si to užít!

Lenka Žáčková

21.3. 2019 jsem se vydala do Vídně.

 

Facebook

Návštěvnost
TOPlist
JDI nahoru