Dokumenty související s Chartou 77 nebo originální samizdatové časopisy? To vše uvidíte ve Žďáru

VZDOR neboli Výslovný Zákaz Dalšího Opisování Rukopisu. To je název výstavy v historických prostorách barokního zámku ve Žďáru nad Sázavou, kterou můžete navštívit do konce ledna 2022. Výstava s podtitulem Samizdat mezi lety 1968 až 1989 prezentuje archiv a paměti žďárského rodáka a signatáře Charty 77 Víta-Bohumila Homolky.

Výstavu otevírá dlouhá červená chodba symbolizující oficiální tiskoviny, kterými se po nástupu normalizace v roce 1969 komunistická strana prezentovala. Několik psacích strojů vybízí návštěvníky k nostalgické vzpomínce při přepisu textů nebo překreslení jednoduchých obrázků. Mladší generace bude možná fascinovaně srovnávat nutnost těžkého úhozu nebo nemožnost vymazat špatně napsané písmeno s digitálním 21. stoletím.

Z této chodby vedou pomyslné spojovací mosty mezi neoficiálními částmi života tehdejší společnosti. „Červenou nití výstavy je rozvoj kritického myšlení, je zde dovoleno ptát se, přemýšlet, diskutovat a tvořit“, vysvětluje hlavní myšlenku výstavy vedoucí lektorského oddělení Martina Schutová. „Na zámku se řídíme heslem rodiny Kinských „Naše minulost je pramenem naší budoucnosti“. Výstavu jsme tedy připravili tak, aby se návštěvníci nedívali jen pasivně do minulosti, ale aby se sami zamýšleli nad různými nadčasovými tématy. Třeba nad tím, co všechno může v životě člověka změnit jediné razítko nebo co přináší stabilitu do našeho života,“ dodává Schutová. K zamyšlení slouží otázky v kufrech, které odpovídají tématům jednotlivých místností. Své myšlenky zde můžete zanechat zapsané na barevných kartičkách, které obdržíte hned v úvodu výstavy.

Jednou z nejoblíbenějších částí výstavy je místnost s pohodlným křeslem, do kterého si můžete sednout a přečíst si mnohonásobně zvětšené znění Charty 77. Její rozeslání prvním 242 signatářům doprovázela dne 6. ledna 1977 divoká automobilová honička pražskými ulicemi. Ta skončila zatčením řidiče i spolucestujících (Pavla Landovského, Václava Havla a Ludvíka Vaculíka) Státní bezpečností. Režimu se však nepodařilo zabránit zveřejnění textu ve světovém tisku. I vy si můžete tuto honičku zahrát přímo na výstavě. To, jak dopadne, je ale tentokrát plně na vás.

V místnosti věnované hudbě najdete ucelenou kolekci písemností Jazzové sekce Svazu hudebníků ČR a Sekce mladé hudby Svazu hudebníků ČR. Hudebníci byli stejně jako veškerá kultura po nástupu normalizace kontrolováni státními a stranickými orgány. Po roce 1972 dokonce procházeli rekvalifikačními zkouškami. Nechybí ani výslechová místnost, ve které můžete nahlédnout do cely předběžného zadržení nebo do Cibulkových seznamů. Velkou část vystavovaných originálů najdete v modré místnosti věnované žďárskému samizdatu, ze které vstoupíte do krabicového bludiště symbolizujícího normalizaci a hledání hranic mezi státem podporovanými a státem zakázanými aktivitami i zvolení té správné cesty. Výstavu uzavírá projekční místnost s dokumentem zachycujícím příběh Víta-Bohumila Homolky nebo členů žďárské undergroundové hudební skupiny Atomová Mihule včetně ukázek z jejich koncertů.

Zážitek z výstavy umocňuje přítomnost spoluautora výstavy a majitele vystavovaných sbírek, Víta-Bohumila Homolky. Ten zasvěceně odpoví na vaše dotazy a bude se vám věnovat po celou dobu otevření výstavy – každou sobotu a neděli mezi 9 a 17 hodinou. Otevřeno je také 17. listopadu.

Je také možné zúčastnit se některého z edukačních programů.

Novinářem za sametové revoluce: Edukační program pro žáky 9. tříd ZŠ a studenty SŠ. Vaše třída se promění v redakci a skrze tvorbu vlastní stránky novin se seznámí nejen s událostmi roku 1989.

Výtvarný workshop „Hudební nástroj“: sobota 20.11. a 22. 1. / 10:00–11:30, lektorky Martina Schutová a Markéta Sobotková. Workshop je vhodný pro děti i dospělé. Ponoříme se do hudebních témat, z recyklovatelných materiálů si vytvoříme model hudebního nástroje.

Výtvarný workshop „Plakát“: sobota 23. 10. a 6. 11., lektorka Kristýna Hamáková (Kocour v křoví). Zaměříme se na dobové zpracování plakátů a přebalů knih, navrhneme si a namalujeme vlastní plakát. Vhodné pro děti i dospělé.

Řemeslný workshop „Knihvazačství“: sobota 11. 12. a 15. 1.. lektorka Zuzana Ptáčková (Knihařský ateliér Pírko). Pod vedením zkušené lektorky a v malé skupince si vyzkoušíte řemeslo a objevíte kouzlo vazby knih. Vhodné pro dospělé.

Více informací o výstavě i dalších akcích na žďárském zámku najdete na www.zamekzdar.cz.

Audioknihy: Černé léto

Prací papírky

Klenoty

Anketa

Jaké koktejly máte nejraději vy???

Mojito
590 x [13%]
Aperol spritz
383 x [9%]
Cuba Libre
397 x [9%]
Piňa Colada
382 x [9%]
Daiquiri
373 x [8%]
Margarita
487 x [11%]
Cosmopolitan
390 x [9%]
Mai-Tai
408 x [9%]
Whiskey sour
438 x [10%]
Pisco sour
586 x [13%]

Celkem hlasovalo : 4434

BLOG/ČEK

Svět je opravdu uspěchaný a my chceme, vlastně musíme, to tempo stíhat a bohužel často zapomínáme na to, že nejsme nastavení na každodenní maximální výkon. Krůček od zhroucení či vyhoření je občas většina z nás, ale stačí málo, občas se zastavit a uvědomit si, že to není luxus, ale nezbytnost!

Nastavte si povinně takové dny v každém měsíci! Věřte, že budete spokojenější, šťastnější a vlastně i výkonnější.

Lenka Žáčková

POČASÍ
Facebook

JDI nahoru