Linka důvěry Dětského krizového centra pomáhá už 25 let

Jeden ze symbolů pomoci dětem a jejich rodinám v krizových situacích, Linka důvěry Dětského krizového centra (LD DKC), slaví 25 let od svého založení. Stále vyhledávaná a potřebná, nepřetržitě fungující služba přijala od roku 1996 již 75 000 kontaktů a počet volajících každoročně stoupá. Po dobu své existence postupně rozšiřuje  služby, a tak se na LD DKC mohou obracet děti a dospělí nejen telefonicky, ale také písemnou formou v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové poradny, chatu, popřípadě Skypu.

„Chat je důležitým nástrojem kontaktu zejména pro děti, které si netroufnou o svém problému hovořit, prožívají silné pocity vlastního ohrožení a nejsou připravené na rozhovor prostřednictvím telefonu či tváří v tvář. Často bývá první cestou pro děti zneužité, týrané, které se stydí a mají strach. Možnost využít chat, emailové poradenství bývá také komfortnější pro lidi sluchově či jinak smyslově znevýhodněné (např. s vadou řeči),“ vysvětluje Helena Juklová.

V roce 2018 Linka důvěry dále rozšířila své služby o  Linku Rizika kyberprostoru. Online svět nám stále více supluje svět reálný - běžný. Poslední dva roky ukázaly, že online prostor se stal dokonce pro děti mnohem zásadnějším, než tomu bylo dříve - online výuka, kontakt s vrstevníky byl omezený na sociální sítě a často zcela nahrazoval kontakt přirozený.

Rozšíření Linky důvěry o nové téma “rizika kyberprostoru” přineslo transparentní zakotvení tohoto tématu vytvořením samostatného prostoru pro klienty, kteří hledají podporu, zorientování, ale také informace o tom, co dělat ve chvíli, kdy se jim v online prostoru děje něco, s čím si neví rady.

Děti se snadno stávají terčem lidí, kteří je chtějí využít. V kyberprostoru se mohou často potkat s velmi nebezpečnými situacemi internetové kriminality, kyberšikany,  interpersonálního násilí, dětské pornografie online, obtěžování cizí osobou, lákání na schůzku, sdílení nelegálního obsahu, pornografie dospělých. Na internetu se také vyskytují návody k sebepoškozování, sebevraždě, které mohou děti vybízet k velmi rizikovému chování.

Dospívající silně prožívají svou atraktivitu ve skupině podle hodnocení ve virtuálním prostoru. Dokážou prožívat nízké sebevědomí, pokud jsou v online prostoru ignorované (dostávají málo lajků, mají málo přátel v kyberprostoru apod.). Často si dopisují i s někým, koho neznají jen proto, aby nebyly osamělé. Negativní reakce na svou osobu nebo ztráta zájmu si dopisovat je nesmírně frustruje a děti vše, co se děje v kyberprostoru, prožívají stejně negativně, někdy i náročněji než v reálném světě.

Linka důvěry Dětského krizového centra jako jediná linka důvěry v Česku poskytuje odbornou pomoc všem lidem, kteří se dostanou do kontaktu s podezřením na syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). Jeho nejviditelnějším projevem je fyzické týrání, ale spadají sem i jiné typy trýznění, sexuální zneužívání, emocionální či psychické týrání nebo zanedbávání dětí.

Linka důvěry DKC prochází neustálou proměnou. Musí pružně reagovat na změny ve společnosti, které se promítají do nejčastěji řešených problematik. Během „covidové pandemie“ byla a je separace rodin a jejich členů velkým tématem, které se v hovorech objevuje. Rodiny často trávily čas izolovaně ve svých domovech. Narůstal tlak, vyostřovaly se konfliktní situace a kvůli izolaci ubývaly možnosti zajistit si odbornou pomoc.

„Po celou dobu jsme poskytovali distanční formu pomoci všem dětem i dospělým, kteří se na nás obrátili. V situaci, kdy nemohly děti sdílet přímo své trápení s vrstevníky, případně školními psychology či prarodiči, by bez možnosti využít telefonickou krizovou, případně online psychoterapeutickou pomoc zůstaly na svá trápení samy. Během stavu karantény a platnosti všech vládních nařízení jsme na Lince důvěry Dětského krizového centra, i v ambulantní krizové pomoci, zaznamenali kontakty dětí, které byly vystaveny týrání, zanedbávání, zneužívání. Trpěly neshodami mezi rodiči i domácím násilím, kterého byly svědkem. Častým tématem se stal „spor o dítě“. Nouzová opatření a stav karantény se mnohdy stávaly nástrojem rodičů v rozvodových a porozvodových situacích, který používali v mocenském boji o své děti,“  říká ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková.

Pro rodiny bylo velkou zátěží trávit společně celé dny, na což nebyly připravené. Od září se s návratem dětí do škol a s uvolněním opatření u dětí objevil strach, zda se opět dokáží integrovat do dětského kolektivu a budou zvládat školní nároky. Opakované nastavení distanční výuky děti velmi znejistilo. Některé nabývaly dojmu, že už nic nebude jako dřív, a to v nich vyvolalo úzkost.

Strach a úzkost se staly ústředními tématy  většiny hovorů i chatů. Děti trpěly strachem z nemoci, ale i o své blízké. Strach byl a je často popisovanou emocí. Děti se nebály jen onemocnění nebo úmrtí v rodině, ale měly obavy, jaké to bude, až se vrátí mezi své vrstevníky, obavy záhy vystřídala nejistota, zda výuku zvládnou a obstojí.

Horšící se situace mnoha rodin, které musí čelit ztrátě zaměstnání a ekonomickým potížím, má vliv na celkovou atmosféru v rodině a často se může podílet na zhoršeném chování k dětem a zvládání běžných denních povinností. Rodiče obtížněji zvládají svou roli. Děti cítí nepohodu a nejistotu svých rodičů a snižuje se jejich frustrační tolerance. Pokud v rodinách navíc dochází k násilí, týrání, zneužívání nebo zanedbávání, jsou děti v izolované rodině naprosto bezmocné.

Linka důvěry Dětského krizového centra poskytuje již 25 let nízkoprahovou službu v non-stop režimu, a tím zajišťuje pro klienty maximální dostupnost krizové pomoci, kdykoli ji potřebují.  Často je také jedinou formou pomoci pro ty, kteří nemohou vyjít mimo svůj domov či nejbližší okolí a vyhledat služby center krizových a sociálních služeb - a to nejen z důvodu jejich faktické místní vzdálenosti, kontroly jejich okolí, které je ohrožuje, ale také kvůli pandemickým opatřením, kterým poslední dva roky musí lidé opakovaně čelit. Jde tedy o pomoc nejohroženějším skupinám osob – dětem, handicapovaným osobám závislým na péči svých blízkých a členům rodin izolovaných od okolí.

LD DKC je v provozu non-stop, 24 hodin denně, což je důležité především
v okamžiku akutně vyhrocené krize či ohrožení. K dispozici jsou tyto formy kontaktu:

non-stop telefonická linka: 241 484 149, 777 715 215

kyberprostor telefonická linka: 778 510 510

Skype: ld_dkc; po-čt 14:00 - 22:00, pá-ne 10:00 - 22:00

internetové poradenství – email: problem@ditekrize.cz, formulář na webu

chat: po, st, pá, so, ne 14:00 – 18:00, so a ne také 9:00 - 13:00 na stránkách www.elinka.iporadna

Další informace najdete na www.ditekrize.cz.

Audioknihy: Vila v Itálii

Prací papírky

Dětská kosmetika

Anketa
BLOG/ČEK

Svět je opravdu uspěchaný a my chceme, vlastně musíme, to tempo stíhat a bohužel často zapomínáme na to, že nejsme nastavení na každodenní maximální výkon. Krůček od zhroucení či vyhoření je občas většina z nás, ale stačí málo, občas se zastavit a uvědomit si, že to není luxus, ale nezbytnost!

Nastavte si povinně takové dny v každém měsíci! Věřte, že budete spokojenější, šťastnější a vlastně i výkonnější.

Lenka Žáčková

POČASÍ
Facebook

JDI nahoru