Potíže s početím? Důvodem může být špatný dechový stereotyp nebo bolavá páteř

Neplodnost řeší v Česku až pětina párů. Mnohým přitom zdravotní testy vycházejí v pořádku. Za funkční sterilitou často stojí porucha pohybového aparátu, kterou může odhalit zkušený fyzioterapeut. Odstranění potíží je pak otázkou několika cvičení.

Pacientů reprodukčních klinik každý rok přibývá. Za neplodný je považován pár, kterému se ani po roce pravidelného pohlavního styku (2krát týdně a častěji) nedaří počít. „Máme dvě možnosti, jak se na neplodnost dívat. Jeden pohled hledá anatomické nedostatky, které zabraňují v početí, což bývá pohled lékaře a řešení nabízejí kliniky umělého oplodnění. Z hlediska fyzioterapie ale může početí bránit i tzv. funkční porucha. To znamená, že reprodukční orgány nejsou poškozené a většina testů to potvrzuje (spermiogram, dobrá průchodnost vaječníků), přesto je jejich funkce narušená. Problém je obvykle jinde v těle. Často nacházíme například blokádu žeber nebo páteře, která působí na zvýšené svalové napětí v oblasti pánevního dna, křížokyčelních svalů, břišních svalů, bederní páteře a pánve. Tato svalově vazivová dysbalance ovlivňuje prokrvení vnitřních orgánů, včetně těch reprodukčních, což může u obou pohlaví vyústit až v neplodnost,“ vysvětlila Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

Neschopnost počít se podle reprodukčních klinik týká stejnou měrou žen i mužů. Ve 20 procentech případů jde o problémy obou partnerů. Jako častou příčinu funkční sterility vidí fyzioterapeuti ve špatném postavení pánve a nízké koordinaci svalů bránice, pánevního dna, svalů podél páteře a břišních svalů. „Velmi často se u žen setkáváme s křečemi v oblasti pánevního dna, které mohou reflexně tahem vláken celou pánev rotovat a působit na svalové napětí v pánvi. Dalším projevem funkční sterility žen mohou být i oslabené hýžďové svaly – jejich práci pak přebírají svaly v průběhu páteře a tím se přetěžují. To může vést až k funkčním blokádám, nejčastěji v oblasti přechodu hrudní a bederní páteře, krční páteře a někdy i v oblasti kostrče. Četné blokády v páteři zapříčiňují bolesti hlavy, na které si pacientky velmi často stěžují. Stejně obvyklý je u žen i mužů špatný dechový stereotyp a nastavení nitrobřišního tlaku,“ vyjmenovala fyzioterapeutka.

Na funkční poruchu dokáže přijít vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut na základě podrobné anamnézy a kompletního kineziologického rozboru. „Funkční porucha může být příčinou neplodnosti jak u mužů, tak u žen. Fyzioterapeut vyšetří funkční stav pohybového aparátu pacienta pohledem a pohmatem, případně použije ultrazvuk, který ukáže přesný stav měkkých tkání. Najde odchylky, které by mohly mít na situaci v pánvi vliv. Zpravidla sleduje držení těla, zda není předsunuté, kdy těžiště jakoby padá před tělo. Takový stoj je velmi namáhavý, protože zapojuje vazy v pánvi. Dále je důležité prohlédnout páteř a hrudník, zda nejsou zablokovaná žebra. To lze posoudit podle dýchání, kdy blokáda zabraňuje žebrům se během dýchání lehce zvedat a klesat,“ uvedla Iva Bílková.

Mnoho žen bývá rozčarovaných, že se jim nedaří otěhotnět, a stres z nenaplněné snahy o miminko dál zhoršuje napětí v pohybovém aparátu. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR přitom zdravá žena do 35 let otěhotní v průměru po šesti měsících snažení. V každém menstruačním cyklu je šance na oplození zhruba 16 procent. Takže ani po delší době není důvod k panice. „V případě funkčních poruch má moderní fyzioterapie mnoho možností, jak tyto dysfunkce opravit. Cílíme na oblasti pánve, hrudní, bederní i krční páteře a hrudníku jako celku. Pro správné nastavení dechového stereotypu a funkce hrudníku je potřeba uvolnit měkké tkáně v hrudní oblasti na úrovni kůže, podkoží i svalů,“ popsala Iva Bílková

Nedílnou součástí terapie je aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře, a tím nastavení správné funkce bránice a dechového vzorce. „Během aktivace těchto svalů dochází k napřímení páteře, stabilizaci celého trupu a správné koordinaci hlubokých a povrchovějších svalů. Mobilizačními technikami dosáhneme harmonizace napětí svalů, uvolnění blokády, a to i v oblasti pánevního dna a kloubů mezi kostí křížovou a pánví. Pro velmi rychlý účinek pak využíváme rázovou vlnu, která dokáže proniknout hluboko do měkkých tkání, kde okamžitě nastartuje samoopravné procesy, aktivuje metabolismus buněk, zvýší prokrvení a následně rychle uvolní ošetřované tkáně. Její aplikace je mimo jiné velmi účinná také při léčbě erektilních disfunkcí,“ dodala Iva Bílková.

NÁŠ TIP

Léto na vlně audioknih

Anketa

Co je pro vás důležité pro udržení vztahu

Vášeň
87 x [11%]
Věrnost
73 x [10%]
Velkorysost
75 x [10%]
Laskavost
71 x [9%]
Spolehlivost
75 x [10%]
Zásadovost
74 x [10%]
Poctivost
75 x [10%]
Dostatek pozornosti
89 x [12%]
Sebedůvěra
72 x [9%]
Smysl pro humor
70 x [9%]

Celkem hlasovalo : 761

VEVA PLUS - ŠKOLITEL

Nezapomínáte na školení BOZP a požární ochrany??? 

Víte, že většina z nás má povinnost absolvovat toto školení pravidelně?

Vyvarujte se případným problémům a pokutám!

Rozklikněte a hned budete vědět jak na to!

O BOURBONU
  • Musí být vypálen na území USA 
  • Musí být vyroben ze směsi obilovin, kdy jej od 51 % do 79 % musí tvořit kukuřice
  • Minimální doba zrání jsou dva roky
  • Voda v Kentucky, která se používá při výrobě bourbonu, je považována za nejsladší na světě
  • V Kentucky zraje více sudů, než zde žije obyvatel 
  • V Kentucky zraje více sudů, než zde žije obyvatel 
  • Musí zrát v nových vypálených sudech z Bílého dubu 
POČASÍ
Facebook

JDI nahoru