Česká mikrobiomová společnost chce vzdělávat laickou i odbornou veřejnost

Vědu a pokrok nezastavíme a díky tomu vznikají nové medicínské obory. Informace o původu, diagnostice a vzniku nemocí přivedly vědce a lékaře k odhalování obecných principů. Zaregistrovali i překvapující spojení mezi fyziologií a patofyziologií různých orgánů. Poznatky spojují výzkumníky, kliniky a lékaře různých specializací a umožňují tak nový multidisciplinární pohled, který může být klíčem k řešení řady zdravotních problémů.

Nosní sliznici, ústní dutinu, pokožku, dýchací cesty, močový a pohlavní systém, a především střeva osídlují tisíce druhů bakterií, viry, kvasinky a další mikroskopické houby, jednobuněční prvoci i jiné mikroorganismy, které jsou pouhým okem neviditelní. Mohou jich být miliardy a zásadně ovlivňují naše zdraví, chování i psychiku. Odborníci se shodli na společném názvu mikrobiota a souhrnu jejich genů označili jako mikrobiom.

Mikrobiota žije v symbióze s hostitelem a velmi citlivě reaguje na různé vlivy životního prostředí, na stravu i léky. Jakmile se naruší její rovnováha, ihned to pocítíme na svém zdraví. Biologicky aktivní látky uvolňují mikroorganismy v našem těle, které ovlivňují imunitní systém hostitele. Střevní bakterie produkují také různé neurotransmitery včetně velkého množství serotoninu. Vědci přirozeně předpokládají, že narušení střevní mikrobioty může ovlivnit různé procesy v mozku, a tím i myšlení. 

„Základní otázka je, co je příčina a co následek. Jestli narušení mikrobioty vede ke vzniku nemoci, nebo jestli prvotní je choroba, která následně změní mikrobiotu,“ říká profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová z Mikrobiologického ústavu AV ČR, předsedkyně České mikrobiomové společnosti ČLS JEP.

„Osa střeva-mozek představuje obousměrnou komunikaci, ke které dochází prostřednictvím mnoha cest, které zahrnují hormonální, nervové a imunitní mediátory. Signály podél této osy mohou pocházet ze střev, nebo mozku, s cílem zachovat normální funkci střev a odpovídající chování a funkci mozku. V posledních letech se studium střevní mikrobioty stalo jednou z nejdůležitějších oblastí biomedicínského výzkumu“ uvádí vzácný host naší konference, absolvent Karlovy University, profesor MUDr.Přemysl Berčík, PhD, který se právě tomuto výzkumu na Oddělení gastroenterologie McMaster University Hamilton v Kanadě dlouhodobě věnuje.

Velmi intenzivně probíhá výzkum spojení mezi střevní mikrobiotou a normálními mozkovými funkcemi, tedy kognitivními, emočními a paměťovými nebo patologickými stavy, například úzkostí, poruchami nálad a nervového vývoje, jako je autismus. Je nutné se zamyslet nad příčinnými vztahy mezi střevní mikrobiotou a lidským chováním. K iniciativě odborníků z Mikrobiogického ústavu AV ČR, se připojila řada významných osobností z klinických oborů, kterých se tématika mikrobiomu dotýká.

Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP je otevřená odborné spolupráci s kolegy napříč teoretickými a klinickými obory. Ráda by vzdělávala laickou i odbornou veřejnost v problematice mikrobioty a možnostech jejího ovlivnění i vztahu ke známým akutním i chronickým chorobám a iniciovala i zastřešovala výzkum, který by posouval znalosti o mikrobiomu dál i v rámci mezinárodní spolupráce.

Informace poskytla: Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., členka Výboru ČMS ČLS JEP 

VEVA PLUS - ŠKOLITEL

Nezapomínáte na školení BOZP a požární ochrany??? 

Víte, že většina z nás má povinnost absolvovat toto školení pravidelně?

Vyvarujte se případným problémům a pokutám!

Rozklikněte a hned budete vědět jak na to!

Anketa
BLOG: PARAEVROPSKÁ CESTA
Můj projekt PARAEVROPSKÁ CESTA:
Jsem novinářka, sociálně-právní poradce, lektorka, psychoterapeutka, máma, kamarádka, ale nikdy jsem nebyla cestovatelka. Cestování vždy bylo bohužel na samém okraji mého žebříčku aktivit, bylo prostě zbytné. Přišel čas to změnit! Cestuji podle finančních možností, ale zážitky se koupit nedají, ty fakt musíte zažít a nepozřebujete nijak velký rozpočet, podstatné je si to užít!

21.3.2019 jsem svůj cestovatelský projekt odstartovala. Na poslední výpravu jsem se vydala v únoru 2020 a křížem krážem jsem s mojí Zuz prochodila Londýn,

Rozhodla jsem se, že navštívím všechna hlavní města zemí, která leží v Evropě, to byl původní plán. Nakonec jsem se rozhodla, že do projektu zařadím všechny své cesty po světě, i ty do Brna.

Svět se změnil, takže nevím, zda ho někdy dokončím, i když slevím z původního projektu a nebudu navštěvovat nutně hlavní města, ale země jako takové...

Lenka Žáčková

Jsou to 3 roky, co jsem zahájila svoji Paraevropskou cestu.

21.3. 2019 jsem se vydala do Vídně.

PALEC NAHORU PRO VŠECHNY ODPOVĚDNÉ!

Facebook

POČASÍ
Návštěvnost
TOPlist
JDI nahoru